pig-iron

Råjern fra slam

Scanwatt har utviklet og patentert en metode for å omgjøre slam fra metallproduksjon basert på sulfidiske malmer til råjern. Metoden innebærer pelletisering av slammet og reduksjon av jernhydroksidet til metallisk jern